Grafoterapia to terapia pismem odręcznym wygaszająca patologiczne rytmy EEG w mózgu, dzięki czemu zmieniają się wtórnie cechy psychiczne i emocjonalne człowieka.


 

Pismo jest formą ekspresji, odzwierciedla nasz charakter, znając ten mechanizm, możemy działać w drugą stronę – pozbywać się niechcianych nawyków, emocji. Na tym właśnie opiera się grafoterapia.

W grafoterapii ważnym jest by wyćwiczyć nowy sposób pisania, a tym samym wyeliminować grafizmy, które nam nie służą, uzdrowić dawne urazy, stworzyć nowy model zachowań i reakcji. Zmieniając pewne elementy pisma, wyrzucamy z mózgu dawną drogę przewodzenia. Grafizmem są np. duży margines lub jego brak, specyficzny krój litery, etc –  powstaje nie w ręce, a w mózgu.

Emocje, jakich doznajemy, powiązane są ściśle z chemią mózgu, a impuls z mózgu wędruje do mięśni. Tak powstaje każdy gest, a pismo jest rezultatem gestu. Powstają nowe połączenia neuronowe.

Trzeba pisać według zaleceń grafologa, co najmniej 10 minut dziennie, przez trzy miesiące, żeby zwiększyć skuteczność praktyki.

Pewne zmiany da się zaobserwować od razu, a pewne po czasie, zależne jest to od świadomości i wkładu pracy w tą terapię.


 

Koszt pierwszej sesji grafoterapii – 80zł
Koszt następnych sesji – 40zł