Regulamin Wstęp
Podstawowymi aktami prawnym regulującym relacje pomiędzy nami a klientem jest Prawo Polskie oraz Rejestr Klauzul Niedozwolonych stworzony przez UOKiK. Pozostałe aspekty reguluje poniższy regulamin. Jeżeli jakiekolwiek stwierdzenie zawarte w regulaminie jest sprzeczne z Prawem Polskim lub Rejestrem Klauzul Niedozwolonych oznacza to, że stwierdzenie to jest nie ważne i nie obowiązuje.

Podstawowe informacje
Sklep www.consciousrecovery.co prowadzony jest przez firmę
Conscious Recovery – Inez Broj, ul.Budowlana 109/4 ; 41-808 Zabrze, NIP 648 189 17 18 REGON 243 600 743
Prowadzimy sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polski. Elektroniczna platforma dostępna na stronie internetowej www.consciousrecovery.co wspomaga dokonywanie transakcji handlowej pomiędzy klientem a nami na odległość.

Adres email obsługi klienta to: info@consciousrecovery.eu

O ile nie jest wyraźnie wyszczególnione, ceny podajemy w PLN w kwocie brutto. Listę dostępnych form płatności, kosztów dostawy oraz przewoźników udostępniliśmy na stronie www i w formularzu zamówienia. Regulamin oraz ceny są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty całej należności. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do obsługi naszej platformy elektronicznej wymagana jest przeglądarka www obsługująca standard html oraz połączenia szyfrowane w standardzie ssl. Przy wpisywaniu adresu url, w którym przesyłane są dane osobowe klient powinien używać zawsze adresu w formie https://
Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w naszym sklepie jest zabronione bez naszej zgody.

Warunki sprzedaży – złożenie zamówienia:
Złożenie zamówienia oznacza wolę zawarcia umowy przez Zamawiającego lecz nie oznacza jednak to jeszcze zawarcia umowy. Zamówienia poprzez elektroniczną platformę składać mogą tylko osoby fizyczne po 18 roku życia posiadające prawo zawierania umów cywilnoprawnych oraz spółki. Klient składa zamówienie wypełniając elektroniczny „formularz zamówienia” towarów z elektronicznego „koszyka”.

Zamówienie uważamy za złożone po:
– podaniu wymaganych prawdziwych danych w formularzu zamówienia,
– zaakceptowaniu regulaminu,
– kliknięciu przycisku „potwierdź zamówienie”,
– przyjęciu zamówienia przez nasz system informatyczny, który wysyła do klienta e-maila zwrotnego informującego o zmianie statusu zamówienia na „oczekujące”, potwierdzającego poprawne przyjęcie zamówienia.

W przypadku nie otrzymania takiego e-maila konieczny jest kontakt z nami celem finalizacji złożenia zamówienia.
Jeżeli klient ma szczególne uwagi i wymagania co do zamówienia powinien je zgłosić w formularzu zamówienia.
Klient może przeorganizować zamówienie przed wysłaniem przesyłki kontaktując się z obsługą klienta. W tym przypadku maksymalny czas realizacji zamówienia wydłuży się odpowiednio.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji rzetelności danych podanych w formularzu zamówienia. Zamówienia, których rzetelności nie uda się nam potwierdzić mogą nie być zrealizowane. Jeżeli nie uda nam się skontaktować z klientem w ciągu 3 dni roboczych ani drogą elektroniczną ani telefoniczną mamy prawo anulować zamówienie. Informujemy przy tym klienta o zmianie statusu zamówienia „anulowane”.
Jeżeli dla przesyłek z przedpłatą w ciągu 20 dni od daty złożenia zamówienia nie otrzymamy zapłaty to mamy prawo do anulowania zamówienia. Informujemy przy tym klienta o zmianie statusu zamówienia „anulowane”.

Warunki sprzedaży – potwierdzenie przyjęcia zamówienia:
Po przyjęciu zamówienia i spełnieniu wszystkich następujących warunków:
– po otrzymaniu pełnej wpłaty za towar i transport w przypadku wybrania płatności z przedpłatą,
– po weryfikacji rzetelności zamówienia w przypadku wybrania płatności płatnej przy odbiorze,
– jeżeli jesteśmy w stanie spełnić zgłoszone szczególne uwagi i wymagania,
– jeżeli towar dostępny jest w magazynie potwierdzamy przyjęcie zamówienia co jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej. Informujemy przy tym klienta o zmianie statusu zamówienia na „przyjęte”.
W przypadku kiedy stwierdzimy brak jakiegokolwiek zamówionego asortymentu, lub nie będziemy w stanie spełnić szczególnych uwag i wymagań informujemy klienta o zaistniałym fakcie. Ma on wtedy prawo zadecydować czy zrezygnować z zamówienia, przeorganizować je, czy zmienić wymagania. W tym przypadku maksymalny czas realizacji zamówienia może wydłużyć się odpowiednio.

Warunki sprzedaży – wysyłka zamówienia:
Przesyłki są wysyłane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Klient w formularzu zamówienia wybiera przewoźnika, formę płatności oraz formę przesyłki. Czas dostarczenia jest zależny od przewoźnika i jest podawany w polu wyboru przewoźnika w formularzu zamówienia.
Sugerujemy aby podczas odbioru przesyłki klient dokładnie sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub śladów otwierania. Jeżeli takowe wystąpią, należy spisać Protokół Reklamacji w obecności pracownika firmy przewozowej. Będzie to pomocne w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości podczas transportu.
W przypadku podania przez klienta błędnych danych lub nieodebrania przesyłki nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu. Towar wyślemy ponownie pod warunkiem zapłaty za ponowną przesyłkę.

Warunki sprzedaży – czas realizacji:
Czas realizacji zamówienia liczy się od złożenia zamówienia (dla przesyłek płatnych przy odbiorze) lub od wpływu na konto (dla przesyłek z przedpłatą) tylko za dni robocze. Zobowiązujemy się nie przekraczać 5 dni roboczych, chociaż do zamówień złożonych przez klientów podchodzimy rzetelnie i sumiennie w rzeczywistości realizując zamówienia znacznie szybciej, średnio w czasie 2-3 dni. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy jasno zastrzegamy, że czas realizacji może ulec wydłużeniu.

Reklamacje – cechy naturalne, nie podlegające reklamacji
Większość sprzedawanych przez nas produktów to produkty wspomagające zdrowie, suplementy zdrowotne, które maja czasami naturalny charakterystyczny osad na dnie, naturalną mętność w roztworze cieczy, lub też małe drobinki miąższu owocowego w roztworze suplementów ciekłych, lub naturalnie ulegają kruszeniu się jak tabletki spiruliny i innych ziół prasowanych do postaci tabletek bez otoczki.
Sprzedawane przez nas kamieni i metali szlachetnych, to produkty naturalne. Różnią się one między sobą w niewielkim zakresie wyglądem, odcieniem, kształtem, wagą oraz strukturą. Ich powierzchnia nie zawsze jest gładka. Na zdjęciach staramy się uchwycić tą różnorodność ale nie gwarantujemy, że będzie ona oddana w pełni. Materiał w okolicy wierconych otworów jest w większości kamieni lekko poszczerbiony i jest to cecha typowa. Koraliki drewniane mogą mieć słoje ułożone w dowolnym kierunku. Elementy metalowe mogą na wskutek ścierania tracić swój oryginalny kolor odsłaniając materiał bazowy. Również działanie słońca, wody, potu, powietrza, wilgoci może zmieniać jego właściwości wizualne i chemiczne. Jest to naturalny proces starzenia się elementów powlekanych. Jedynie elementy ze stali chirurgicznej, metali szlachetnych oraz materiałów jednorodnych zawsze zachowują swoje właściwości.
Wszystkie parametry typu waga, średnica otworu, wymiary, kolor, kształt podawane przez nas w karcie produktu są wartościami średnimi dla populacji danego asortymentu. Odchyłka od wartości średniej o 20% jest wartością dopuszczalną.
Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, to zdjęcia nie oddają w pełni rzeczywistych kolorów sprzedawanych przez nas artykułów. W zależności od monitora na jakim są wyświetlane kolory i ich odcienie mogą różnić się od rzeczywistych widzianych w spektrum światła słonecznego.

Reklamacje – miejsce i sposób składania
Produkt reklamowany z powodu niezgodności z umową klient powinien dostarczyć wraz z pisemną reklamacją oraz dowodem zakupu (lub ksero dowodu zakupu) do siedziby sklepu osobiście lub korzystając z usług przewoźnika. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek przesłanych do nas za pobraniem. W przypadku uznania zasadności reklamacji kontaktujemy się z klientem w celu uzgodnienia najbardziej odpowiedniego dla niego sposobu reklamacji oraz zwracamy koszty transportu.

Zasady zwrotów:
Klient może od odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa dotyczy produktów o nietypowych właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu a więc w szczególności wykonywanych na indywidualne zamówienie według życzeń klienta. Stosowne oświadczenie na piśmie, zgodnie z ustawą, wysyła się przed upłynięciem terminu.

Wzór tego oświadczenia dostarczamy klientowi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar powinien być zwrócony niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za dostarczenie zwracanego towaru do siedziby naszej firmy odpowiada klient. Zwrotu należy dokonać osobiście w naszej siedzibie lub przesyłką kurierską. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał dokumentu sprzedaży. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek przesłanych do nas za pobraniem, płatność za zwracaną przesyłkę ponosi klient. Wszelkie przedpłaty za towar i przesyłkę dokonane przez klienta będą zgodnie z ustawą zwrócone w terminie 10 dni roboczych osobiście w siedzibie firmy, przekazem pocztowym lub na konto bankowe wskazane przez klienta. Zwrócone zamówienie przyjmuje status „zwrócone” o czym informowany jest klient.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu oznacza jego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które podał w formularzu zamówienia.

Nasz system informatyczny używa niewielkich plików cookies zapisywanych w standardowym miejscu na dysku komputera klienta w celu identyfikacji sesji użytkownika. Użycie cookies jest konieczne do zadziałania mechanizmów sklepu a w szczególności funkcjonalności koszyka. Cookies nie są używane w celach marketingowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzebę realizacji umowy pomiędzy nami a klientem, powiadomień zamówionych przez klienta oraz w celach marketingowych naszego sklepu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy handlowej pomiędzy nami a klientem.

Podawane dane powinny być zgodne z prawdą. Za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych danych osobowych odpowiada klient.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wyświetlanie informacji handlowych zintegrowanych na naszej platformie informatycznej wyświetlanej u klienta w szczególności w formie reklam. Nie przesyłamy żadnych nie zamówionych przez klienta informacji handlowych na jego email, chyba że klient wyrazi na to zgodę na naszej platformie informatycznej albo w formie email.

Dane klienta będą przekazane firmie transportowej współpracującej z nami tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji umowy.

Informujemy również, że podmiotem, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

Zbiór danych jest zgodnie z obowiązującym prawem zgłosiliśmy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Conscious Recovery – Inez Broj, ul.Budowlana 109/4 ; 41-808 Zabrze, NIP 648 189 17 18 REGON 243 600 743

Uwaga!
Produkty sprzedawane przez nas mogą zawierać małe i ostre elementy, które mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. Nie powinny być używane do zabawy, wkładane do uszu, do nosa i do ust. Osoby uczulone na nikiel powinny wybierać elementy bezpośrednio stykające się z ciałem tylko i wyłącznie oznaczone jako pozbawione tych składników.

Załącznik nr 1 regulaminu
………………………………………………………………………….
imię i nazwisko klienta
…………………………………… ……………………………………
adres zamieszkania

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
zawartej za pośrednictwem sklepu z www.consciousrecovery.eu Conscious Recovery – Inez Broj, ul.Budowlana 109/4;
41-808 Zabrze, NIP 648 189 17 18 REGON 243 600 743.

Towar otrzymałem i odebrałem dnia ………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ………………… zł (słownie ………………………………………………………………………………..) przekazem

pocztowym na adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. lub na

konto nr ………………………………………………………………………………………………

………………….. dnia ……………….
miejscowość, data
Zwracam towar w stanie niezmienionym.

 

……………………………………………….
podpis konsumenta