Kursy Jantra Jogi


odbywają się po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby ochotników na uczestnictwo w kursie.

Zgłoszenia na treningi czy warsztaty jantra jogi – można przysyłać na adres office@consciousrecovery.eu

od czerwca 2015 odbędą się pierwsze warsztaty janta jogi na Śląsku.Naszymi trenerami są Marek Macko i Adam Wąś.


Co to jest Jantra Joga?


Jantra Joga lub Joga Ruchu jest starożytnym systemem jogi tybetańskiej opartym na tekście “Zjednoczenie Słońca i Księżyca”, który został napisany w VIII wieku przez mistrza Wajroczanę. Linia ustnego przekazu sięga do nepalskiego Mahasiddhy Humkary, który przekazał te nauki Guru Padmasambhawie. Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche, jeden z najważniejszych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego, założyciel międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen, wprowadził ten system jogi na Zachód i naucza go już od wczesnych lat siedemdziesiątych.


Czemu służy Jantra Joga?


W Jantra Jodze używamy naszego ciała, mowy i umysłu. Na poziomie ciała istnieją odpowiednie pozycje i ruchy, na poziomie głosu istnieją techniki oddychania, na poziomie umysłu istnieją sposoby wizualizacji i koncentracji.

Głównym celem Jantra Jogi jest wykształcenie zdolności pozostawania w stanie relaksacji, rozluźnienia i harmonii. Jednocześnie Jantra Joga jest stosowana w medycynie tybetańskiej jako metoda przezwyciężenia chorób i zaburzeń mentalnych.


Dzięki ćwiczeniom Jantra Jogi możemy między innymi:


  • wzmocnić naszą energię witalną i polepszyć jakość swojego życia,
  • doświadczyć głębokiego relaksu ciała, oddechu i umysłu,
  • być bardziej obecnym i skoncentrowanym w życiu codziennym,
  • przezwyciężyć bóle stawów i mięśni,
  • usunąć zaburzenia systemu nerwowego (w tym rdzenia kręgowego),
  • usprawnić funkcjonowanie narządów wewnętrznych,
  • przezwyciężyć problemy związane ze strachem, depresją, lękami i lenistwem,
  • poszerzyć zdolności intelektualne, percepcję zmysłową, oraz pamięć

Ćwiczenia Jantra Jogi mogą być stosowane zarówno jako forma terapii ,jak i w pełni kompletna ścieżka rozwoju. Od pewnego czasu, mistrz Dzogczen i propagator tego systemu ćwiczeń, Chogyal Namkhai Norbu zdecydował, aby nauczać systemu Jantra Jogi otwarcie. Do niedawna ten system ćwiczeń utrzymywany był w tajemnicy, dostępny tylko dla joginów w Tybecie.


 Na czym polega Jantra Joga?


W praktyce Jantra Jogi wszystko jest ze sobą związane, połączone – ruch, pozycja, oddech. Jedna Jantra jest sekwencją siedmiu ruchów. Siedem ruchów skoordynowanych jest z oddechem i z rytmem. Gdy przechodzimy do pozycji to oddech zatrzymuje się. Tak więc pozycja pomaga ustanowić i pogłębić specyficzny rodzaj oddychania.

W Jantra Jodze nie pozostajemy w pozycji przez długi czas – jest ona tylko chwilą w sekwencji ruchów powiązanych z oddechem i szczególnym zastosowaniem techniki tzw.trzymania oddechu.


 Kto może praktykować Jantra Jogę?


Tybetański system Jantra Jogi może praktykować każda osoba , bez względu na wiek i religijną orientację. Jeśli ktoś nie jest szczególnie zainteresowany duchową ścieżką, ale jedynie jogą samą w sobie, to zupełnie nie przeszkadza to w jej praktykowaniu.


 

KONTAKT:

Inez Agnieszka Broj  –   tel. kom.  +48 883 111 388

email: office@consciousrecovery.euDodaj komentarz