Zmiana struktur stanowiących tło chorobowe (błędne przekonania, wzorce, postrzeganie), osoby poddającej się zabiegowi, poprzez matrycowanie jej pól w Polu Pierwotnym.

Chociaż jesteśmy stale w tym Polu i jesteśmy nim również –  nie oznacza to, iż korzystamy z niego w pełni, czy uświadamiamy sobie tą wiedzę bądź co bądź  – o sobie samym.


Wszystkie nasze kreacje: myśli, uczucia, odczucia, energie, to co na zewnątrz naszego ciała i wewnątrz, wydarzenia, związki, relacje kreujemy sami nieświadomie bądź świadomie, przyczyniając się do odbicia tego np w postaci rozmaitych chorób w ciele bądź umyśle.


Dzięki przebywaniu w pierwotnym polu – manifestuje się wewnętrznie czysty wymiar pacjenta, co samoistnie oczyszcza ciało, struktury energetyczne, oraz mentalne, czy emocjonalne. Oczyszczają się relacje, związki z sobą samym oraz ze światem, polepszają się finanse, prosperity, manifestują się rozwiązania, które wcześniej blokowaliśmy poprzez kurczliwe chwytanie się własnych koncepcji, osądów, przekonań czy wzorców.


W trakcie zabiegu czy po nim możemy odczuwać skutki naturalnego przepływu jego energii, oraz manifestacji jego pierwotnej czystości – odczuwać poczucie szczęścia i miłości będącej poza uwarunkowaniem, ocenianiem, niechęcią, czy pożądaniem (chęcią posiadania rzeczy zewnętrznych  i wewnętrznych), odczucia lekkości ciała i umysłu.

Umysł staje się spokojny coraz bardziej długotrwale.  Uzyskujemy inny punkt widzenia, a postrzeganie umysłu i percepcja pięciu zmysłów się zmienia.


 

Przemiana u każdego zachodzi indywidualne, zależnie od siły, ilości własnych wzorców oraz samoświadomości, otwartości, gotowości na zmian, czy zdolności do odpuszczania.