Metoda Dwupunktowa – Dwupunkt – to umiejętność przebywania w Polu Serca z uświadomieniem sobie jednocześnie dwóch punktów. Umiejętność ta otwiera drzwi do „oceanu możliwości”, który jest potencjałem dla naszej kreacji.


Jest propozycją nowego sposobu postrzegania siebie, świata. Sposobem bycia, życia. Sposobem na bycie świadomym, i na to, iż my sami jesteśmy sprawcami własnej rzeczywistości fizycznej i emocjonalnej czy mentalnej, my mamy jedynie wpływ na sposób odczuwania rzeczywistości.


System ten jest stworzony w Niemczech w 2009r, jest kompilacją Matrycy Energetycznej (Matrix Energetics) dra Richarda Bartletta i Synchronizacji Kwantowej (Quantum Entrainment) dra Franka Kinslowa, których obu uznaje się za „ojców dwupunktu”.


Komunikacja z polem serca jest dostępna i łatwa zawsze. Dwupunkt jest również łatwy do nauki dla dzieci, osób w każdym wieku. Odbiorcami Dwupunktu, czy pacjentami –  mogą być zwierzęta,rośliny, zdarzenia, przyroda nieożywiona, małe dzieci –  co oznacza, iż nie ma tu mowy o efekcie placebo.


Wykonując Dwupunkt w Polu Serca –  komunikujemy się z prawą półkulą mózgu (twórczą, intuicyjną), która przetwarza informacje z szybkością 40 000 000 000 bitów na sek (podczas gdy lewa półkula (logiczna) tylko 6 bitow/sek) –  dlatego też efekty wykonanego Dwupunktu są natychmiastowe.

Komunikacja z prawą półkulą mózgu podczas Dwupunktu, wywołuje niejako chwilowe zawieszenie się, odpoczynek lewej półkuli, dzięki temu możliwe jest wszystko, i to w krótkim czasie!  Lewa półkula przeszkadza  bowiem w kreacji i byciu w Polu, gdyż jest podporządkowana logice, kontroli, ocenianiu, nadaje nazwy, bazuje na niskich wibracjach (nienawiści, gniewu, zazdrości, konkurencji, chciwości, etc).


Fizycy kwantowi udowadniają, iż wszystko jest „Jednym” (Polem, Matrycą) i tu zapisane są wszystkie informacje Universum oraz, że Pole jest Potencjalnością z którego wszystko się manifestuje, wyłania, tworzy, nawet energia, jest „początkiem”, „punktem zero”, praźródłem wszystkiego. Poprzez wieki nadawano mu różne nazwy – Bóg, Stwórca, Samantabhadra, Dharmakaya, Pierwotne Źródło, Tao, Kunshi, Alaya, etc…

Przy takiej percepcji świata wszystko jest możliwe!  Gdyż wszystko co istnieje jest energią i wibracją. Rodzajem częstotliwości. Wszystko jest wzorami światła i informacji zapisanymi (czy odbijającymi) się w Polu.

Stąd wszystkie opcje rozwiązań dla nas – już są! I nigdy nie byliśmy oddzieleni od pola serca, od własnej Natury. Otwarcie na to postrzeganie i odczuwanie, jest bardzo łatwe a kreacja spontaniczna i radosna. Bezwysiłkowa. Postrzeganie będąc w polu serca poszerza naszą świadomość coraz bardziej. A dla świadomości nie ma żadnych ograniczeń!


 

Przy wykonywaniu Dwupunktu (dla siebie czy innych) – wchodząc i przebywając w polu serca ufasz, że jesteś stale w procesie transformacji, bez oczekiwań, sprawdzania (czy już się „zadziało?”, „czy tak jak ja chciałbym?”).

Ufamy tutaj, że wszystko co się dzieje, dzieje się zawsze najlepiej dla ciebie w danym momencie, że dostajesz najlepszą opcję w danym momencie. Na którą jesteś już gotowy i którą potrafisz udźwignąć. Otwieramy się bezwysiłkowo na „najkorzystniejsze”.


Uzdrawiamy tu własne osobiste matryce w których zapisane mamy wszystkie wzorce, programy, nawyki, ograniczenia, cierpienie, schematy, sposoby zachowań, myślenia, postrzegania, karmę. Zmiana postrzegania i wzorca w naszej matrycy wygasza to czego już nie potrzebujemy, co nas ogranicza. Dwupunkt szybko transformuje ograniczające nas przekonania, co wprowadza nowe wibracje do naszych matryc. Wtedy wtórnie zmienia się nasze postrzeganie na – wolne, poza ograniczeniami, znikają symptomy chorób.


Stosować można Dwupunkt nie tylko na sobie czy innych, i jak wcześniej pisałam – dla zwierząt, roślin, przedmiotów, dla relacji, sytuacji, ale i dla projektów, oraz na odległość, etc. w tej rzeczywistości oraz we wszechświatach równoległych.


Telefon: 883 111 388

email: office@consciousrecovery.eu