W odpowiedzi na pytanie Łukasza:  (wszelkie prawa zastrzeżone)

W Medycynie Chińskiej nie ma jednostek chorobowych, wyróżnia się tu syndromy, których zaburzenia dotyczą kilku najczęściej obiegów czynnościowych. Obiegiem czynnościowym jest: narząd fizyczny, jego funkcja czyli energia którą on kontroluje w meridianie danego narządu oraz sam meridian czyli kanał energetyczny, którym ta energia przepływa w odpowiednich rytmach.

Nie ma tu chorego, są jedynie dysfunkcje danych obiegów czynnościowych, niedobory, nadmiary, zastoje Xue, Qi, itd. Ponieważ wpływa na  nas świat wewnętrzny i zewnętrzny z chwili na chwilę, zawsze można zoptymalizować przebieg energii w danym organizmie jako funkcjonalnej całości, do odpowiedniego poziomu homeostazy.

Xue to jest krew żylna i tętnicza, limfa i pamięć emocjonalna (to co niesie krew ze sobą z podświadomości, pamięć komórkowa).

Qi to energia którą dostarczamy z pożywienia, płynów, i oddychania.

Stąd styl życia, dieta, oddychanie, procesy emocjonalne, mentalne bezpośrednio codziennie stale wywierają wpływ na to co i jak się wewnątrz nas wydarza,  jak wyglądamy, jak się czujemy, na naszą percepcję nas samych i otaczającego nas świata.

Patologie Pęcherza Moczowego 

Częste oddawanie  moczu

Wzorce patologii:

 • Niedobór Yin Nerek
 • brak konsolidacji Nerek
 • wilgotne gorąco w pęcherzu moczowym
 • niedobór Qi Płuc i Śledziony
 • zastój Qi Wątroby

 

Nietrzymanie moczu

Wzorce patologii:

 • niedobór yang Nerek
 • niedobór Qi Śłedziony
 • niedobór Yin Wątroby i Nerek
 • wilgotne gorąco w Pęcherzu Moczowym

Obfity i przjerzysty  mocz

Wzorce patologii:

 • Niedobór Yang Nerek
 • Przewaga zimna Yin nad ciepłem Yang

Nocne oddawanie moczu

Wzorce patologii:

 • niedobór Yang Nerek
 • niedobór Yang Śledziony i Nerek

 

Bolesne oddawanie moczu

Wzorce patologii:

 • wilgotne gorąco w dolnym Jiao
 • wznoszący sie ogieńn Serca
 • zastój Xue w dolnym Jiao
 • niedobór Yin Nerek
 • zastój Qi Wątroby

Utrudnione wydalanie moczu

Wzorce patologii:

 • utrata zdolności rozprzestrzeniania i zstepowanie Qi Pluc
 • niedobór Yang  Śledziony
 • niedobór Yang Nerek
 • zablokowanie QI i zastój wilgoci
 • niedobór Yin Nerek i Wątroby
 • zablokowanie wewnętrzne przez wilgotne gorąco.

 

Zablokowanie oddawania moczu

Wzorce patologii:

 • wilgotne gorąco w dolnym Jiao
 • związanie Qi Pluc
 • niedobór Yang Nerek
 • niedobór Qi srodkowego Jiao
 • zastój Qi Wątroby
 • zastój Qi w drogach moczowych
 • kamica dróg moczowych lub piasek w Nerkach (lin).

Końcowy kroplomocz

Wzorce patologii:

 • niedobór w Nerkach z zimnem w Pęcherzu moczowym
 • niedobór Qi w srodkowymm Jiao
 • wilgotne gorąco w pecherzu moczowym.

 Moczenie nocne

Wzorce patologii:

 • niedobór Yang Nerek
 • niedobór Yin Nerek
 • słabość i opadnięcie Qi Śledziony
 • niedobór Qi Pluc

 

Krew w moczu

Wzorce patologii:

 • intensywny ogień Serca
 • wilgotne gorąco Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego
 • wilgotne gorąco Pęcherza Moczowego
 • niedobór Yin Nerek
 • niedobór Yang Śłedziony i Nerek
 • zastój Xue

Płyn nasienny w moczu

Wzorce patologii:

 • zastój wilgotnego gorąca we Wnętrzu
 • niedobór Yin ze wznoszżcym sie ogniem
 • niedobór Nerek z niezdolnością ich do utzymywania Qi