Terapia podstrukturalna UI – to zmiana struktur energetycznych, wzorców, tworzących choroby w ciele, rezonujących z emocjami, energią ciała, naszą psychiką, tworzących naszą historię, wydarzenia dnia codziennego, wpływające na naszą percepcję nas samych czy świata, stanowiących tło chorobowe, tło dla niewygody, dysonansu, nieprzyjemnego odczucia w ciele czy psychice –  na struktury macierzyste, przypisane zawsze każdemu, a właściwie powrót do Źródła, i do czystej nieuwarunkowanej energii i przestrzeni z której ona wychodzi.

Pole to jest przypisane każdemu pierwotnie, jesteśmy nim, co nie oznacza, iż każdy jest tego świadomy, ze świadomości tego korzysta, bądź potrafi korzystać.

Terapia Podstrukturalna mojego autorstwa, jest odbiciem, przelaniem czy „przematrycowaniem” Pola „Czystej Świadomości” na osobę, która świadomie chce poddać się zmianie, czy zabiegowi.

Dzięki przebywaniu w tym polu manifestuje się wewnętrznie czysty wymiar pacjenta, co samoistnie wywołuje naturaly „powrót”, oczyszcza ciało, struktury energetyczne, oraz mentalno-emocjonalne, na każdym poziomie, który jest zdolny do zmian.

Przemiana u każdego zachodzi indywidualne, zależnie od siły, ilości czy jakości własnych wzorców, otwartości zmianę, chęci przepracowania czy puszczenia oraz świadomości.

Uzyskasz tylko tyle, ile jesteś w stanie przyjąć, czy na ile jesteś otwarty. Jako terapeuta w nic nie ingeruję, niczego nie zmieniam, zmiany zachodzą samoistnie.


KONTAKT:

Inez  Broj  –   tel. kom.  +48 883 111 388

email: office@consciousrecovery.eu
abstract-2384_1280